logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hvis du bor på en lettere forurenet grund

Sundhedsrisikoen ved at bo på lettere forurenet jord er beskeden, men du skal være opmærksom på reglerne, hvis du vil bygge nyt eller flytte jord.

Selvbetjening

Flytning af forurenet jord skal anmeldes

Du kan anmelde jordflytningen digitalt via hjemmesiden jordweb.dk. Du skal logge dig på som ny anmelder, inddatere e-mail og vælge password.... Læs mere

Opdateret 07.08.2019

På grunde, der ligger inden for områdeklassificeringen, er jorden som udgangspunkt lettere forurenet. Det har betydning, hvis du skal af med jord. 

Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er beskeden

Sundhedsrisikoen ved lettere forurenet jord er beskeden sammenlignet med mange andre risikofaktorer. Risikoen svarer fx til den risiko, vi udsættes for fra de fødevarer, vi spiser, og er væsentlig lavere end risikoen ved luftforurening i større byer.

Du kan minimere risikoen ved lettere forurenet jord ved at følge rådene i denne pjece fra Miljøstyrelsen.

Hvis du skal flytte jord

Hvis du skal flytte større mængde jord end 1 m3, har du pligt til at anmelde jordflytningen til kommunen. Du kan anmelde flytning af jord online via jordweb.dk.

Du, eller det firma som du har til at køre jorden væk, er ansvarlig for, at jorden kommer det rigtige sted hen. For at kunne finde det rigtige modtagested skal man vide, hvilke forurenende stoffer der er i jorden, og hvor meget der er.

Kvinde planer en rose i haven

Genbrugspladsen modtager små mængder jord

Har du mindre end 1 m3 (svarer til 1 ton) jord, kan du køre den til den kommunale genbrugsplads.

Skal du bygge eller lave om (50 cm reglen)

Det er et krav, at de øverste 50 cm af jorden ikke er forurenet, hvis du ønsker at bygge en bolig, en kolonihave eller et sommerhus. Dette gælder også, hvis der er tale om en tilbygning eller andet bygge- og anlægsarbejde. Kravet gælder dog ikke, hvis der er tale om en tilbygning til et eksisterende 1- eller 2- familiehus.

Alternativet er, at ejeren eller brugeren sikrer, at der bliver etableret en varig, fast belægning oven på den forurenede jord. Det kan eksempelvis ske ved at lægge fliser, asfaltere eller lignende.

Vil du undersøge jorden på din grund 

Hvis du ønsker at få en erklæring om forureningstilstanden på din ejendom, kan du vælge selv at få lavet en undersøgelse af jorden. Vi anbefaler, at du kontakter Vand og Natur.

Vil du selv rydde op på din grund

Er din grund lettere forurenet, vil du som udgangspunkt ikke få den ryddet op af regionen. Det skyldes, at lettere forurenet jord ikke er så forurenet, at der er behov for at fjerne den – nogle enkle forholdsregler er nok til at afværge risici. Du kan naturligvis selv gennemføre en oprydning af forureningen på din grund. Du skal dog selv betale for oprydningen. Vi anbefaler, at du tager kontakt til Region Syddanmark og følger regionens råd og vejledning for oprydning af forurenede grunde.  

Hvad koster det at have en lettere forurenet grund

Du kan ikke blive tvunget til at betale for, at den forurenede jord på din grund bliver fjernet, da du ikke selv er skyld i forureningen. Der er heller ikke grund til at forvente, at dit byhus falder i værdi. Det gælder næsten alle huse i byzoner, at jorden som udgangspunkt er områdeklassificeret som lettere forurenet. Du skal dog være opmærksom på, at det koster penge at fjerne jord fra din grund, fordi der skal tages analyser af jorden inden den flyttes.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.