logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hvad er et hobbybrug?

Hobbybrug er dyr hos private, et lille hønsehold, et par køer, får eller heste osv.

Selvbetjening

Etablering og ændring af dyrehold

Etablering og ændring af dyrehold

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et dyrehold skal du angive dette til kommunen. Der gælder de... Læs mere

Opdateret 06.08.2019

Miljøbeskyttelsesloven blander sig ikke i, om du har en kat eller en hund. Men hvis du har flere hunde eller større dyr, kan du være omfattet af bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter.

Hvad er et hobbybrug (altså ikke-erhvervsmæssigt dyrehold)?

Ved et hobbybrug menes en samling af dyr på op til:

 • 2 køer med tilhørende kalve
 • 4 stykker andet kvæg
 • 4 heste med tilhørende føl
 • 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg.)
 • 15 producerede slagtesvin
 • 10 får med lam
 • 10 geder med kid
 • 30 høns
 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger
 • Tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold end de ovenfor nævnte.

heste-paa-mark

Hvis du har flere dyr end nævnt under punkterne, er du omfattet af bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold. Hvis du har flere forskellige slags dyr, men antallet ikke overskrider de nævnte antal under de enkelte punkter, skal du henvende dig til Landbrugsgruppen på 88 72 40 85 eller erhverv-affald@sonderborg.dk.

Så vurderer vi, om dyreholdet er erhvervsmæssigt. Hvis det er tilfældet, er du omfattet af bekendtgørelsen om erhvervsmæssigt dyrehold.

hoens_400x200px.gif

Særlige regler - for byzone, sommerhusområder og nogle områder i landzone

I byzone- og sommerhusområder og områder i landzone, der ved lokalplan er overført til boligformål eller blandet bolig og erhverv, er svine-, kvæg-, får-, gede- og hestehold ikke tilladt.

Tilladt dyrehold i byzone, sommerhusområder og områder i landzoner - overført til bolig eller blandet bolig og erhverv:

 • 30 stk. høns

 • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger

 • tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold

 • høns og duer

Sønderborg Kommune har ikke et regulativ for fjerkræhold.

Hestehold

Bier

Hvis du føler dig generet af bier, kan Dansk Biavlerforening give gode råd og vejledning. Foreningen kan kontaktes på tlf. 57 56 17 77 eller på www.biavl.dk.

Døde kæledyr

Hvis du vil begrave dit døde kæledyr, skal du være opmærksom på, at der skal være mindst 50 meter fra graven til den nærmeste drikkevandsboring.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.