logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Huslejenævnet

Huslejenævnet er et tvistighedsnævn, som træffer afgørelse i sager, der indbringes af lejer eller udlejer i private lejemål.
Opdateret 21.10.2019

Du kan klage over:

 • Lejens størrelse
 • Lejeforhøjelse
 • Vedligeholdelsesforhold
 • Forbrugsregnskaber, varme, vand og el
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Afregning i depositum
 • Varsling af huslejeforhøjelse
 • Antennebidrag og betaling af adgang til elektronisk kommunikationstjeneste
 • Urimelige vilkår for lejemål af værelser, herunder udlejerens opsigelse
 • Manglende overholdelse af husordenen (husordenssager kan dog kun indbringes af udlejer)

Du kan ikke klage over:

 • Spørgsmål om opsigelse eller ophævelse af lejemål

Sådan klager du:

Du skal sende en skriftlig klage, der præcist beskriver, hvad du ønsker nævnet skal tage stilling til. 

Det er vigtigt, du vedlægger sagens dokumentationer herunder lejekontrakt samt relevant korrespondance.

Det koster 312 kr. at få en klage behandlet.

Du skal indbetale gebyret samtidig med at du sender klagen til Huslejenævnet. Gebyret indbetales til Sydbank, kontonummer 8010 6400007. 

Husk at anføre ”Huslejenævnet” og adressen på det lejemål sagen drejer sig om.

Når gebyret er indbetalt bliver klagen sendt til udtalelse hos modparten.

Forhåndsgodkendelse af husleje:

Ud over ovennævnte kan Huslejenævnet, jf. lejelovens § 59a på udlejerens anmodning træffe afgørelse om størrelsen af den leje, der lovligt vil kunne opkræves.

Det koster 520 kr. at få en sag behandlet (vedrørende indbetaling – se under 'Sådan klager du')

Tabt sag

Hvis en lejer får fuldt medhold i en klage skal udlejeren betale 2.165 kr..

Huslejenævnet beslutter om kriterierne for fuldt medhold er opfyldt.

Råd og vejledning

Huslejenævnet yder ikke rådgivning til lejer eller udlejer og optræder heller ikke på den ene parts side. Nævnets sekretariat yder dog vejledning om praktiske forhold i forbindelse med sagsgangen.

Du kan søge hjælp hos advokat, udlejerorganisationer eller retshjælpen.

Hvem sidder i huslejenævnet

Nævnet består af en formand (jurist) udpeget af Statsforvaltningen Syddanmark, en lejerrepræsentant og en udlejerrepræsentant. Nævnet er valgt for perioden 2018-2021 og afholder møde ca. 10 gange årligt.

Normtal 2019: Normtal 2020:
Administration 3.050 kr. Administration 3.050 kr.
Vicevært 2.025 kr. Vicevært 2.025 kr.

Du sender klagen til:

Pr. mail: sekretariatet@sonderborg.dk 

Pr. post:

Huslejenævnet,
Sønderborg Kommune
Byrådssekretariatet
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg

Huslejenævnets afgørelser vil blive fremsendt via digital post.

Nyttige links

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.