logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Fritidsfesten 2020

Folkeoplysningsudvalget hædrer aktive personer, talent og fællesskaber. Læs mere om hvordan du indstiller mestre.
Opdateret 27.02.2020

Foreningslivet ville ikke fungere, hvis der ikke var en lang række frivillige, der løftede det store arbejde, der udføres i de frivillige foreninger.

Folkeoplysningsudvalget ønsker at påskønne det frivillige arbejde for foreninger under folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget ønsker derfor at afholde en årlig fritidsfest, hvor der sættes fokus på de frivillige ledere og instruktører, på nye initiativer i foreningslivet og på udøvende mestre.

Hædringerne og prisuddelingerne gælder for alle godkendte folkeoplysende foreninger, som hører under Folkeoplysningsudvalget, og som er hjemmehørende i Sønderborg Kommune.

Årets arrangement

Fritidsfesten afholdes den 27. marts 2020 kl. 17.00 i Humlehøj Hallen.

Foreninger kan tilgå billetter her.

Har din forening et unikt talent, en helt særlig leder eller en ny og sjov aktivitet - så vil vi gerne høre om det.

Ved Fritidsfesten den 27. marts uddeles fem priser til personligheder og foreninger, som har ydet en ekstraordinær indsats.

Vi uddeler til:

  • årets ildsjæl - Den indstillede person skal have udvist særlig interesse og engagement til gavn for børn og/eller voksne i en folkeoplysende forening.
  • årets træner/leder/underviser/instruktør - Den indstillede person skal have udvist særlig interesse og engagement til gavn for børn og/eller voksne i en folkeoplysende forening.
  • årets forening - Der foretages hædring af en folkeoplysende forening (fx idræt, spejder, amatørteater, musik, kunst, aftenskole) som har: foretaget nævneværdige tiltag, der gør, at foreningen skiller sig positivt ud og/eller igangsat en ny aktivitet i Sønderborg Kommune.
  • årets nye initiativ – Der foretages hædring af en folkeoplysende forening (fx idræt, spejder, amatørteater, musik, kunst, aftenskole) som har: foretaget nævneværdige tiltag, der gør, at foreningen skiller sig positivt ud, og/eller igangsat et nyt initiativ i Sønderborg Kommune
  • årets talent - en person, som har en særlig personlig evne, fx kunstnerisk, intellektuel eller sportslig, og som i samspil med en folkeoplysende forening har udviklet sit talent og gjort sig ekstraordinært bemærket.

Folkeoplysningsudvalget udpeger ”årets talent” på baggrund af indstillinger fra foreningernes bestyrelser. Men de fire andre priser uddeles på baggrund af indstillinger fra alle borgere, brugere, medlemmer osv.

Derfor: Send os dit forslag til, hvem der skal modtage priserne - deadline for indstilling er den 1. februar 2020.

Vi ser frem til din indstilling – indstil aktive personer eller fællesskaber, du mener skal hædres

Vi ved, at vore foreninger myldrer med ildsjæle, trænere, bestyrelsesmedlemmer, idérigdom og aktivitet. Det er kun takket være dem, at foreningerne lever, og de mange medlemmer uge efter uge kan møde op til træning, leg, konkurrencer og gode fællesskaber.

Fortæl os om din forenings lyspunkter og ildsjæle, så vi kan hylde dem efter fortjeneste.

Vandt din forening mesterskaber i 2019

Ved Fritidsfesten hædrer vi kommunens mestre.

Hvis medlemmer af din forening blev danmarksmestre, landsmestre, jyske mestre eller deltog i VM, EM, NM eller OL i 2019, vil vi gerne have meddelelse herom, så vi kan hædre dem behørigt.

Hædringen gælder medlemmer af foreninger i Sønderborg Kommune i Folkeoplysningsudvalgets regi, og det er kun udøvere, der hædres.

Send information herom til fritid@sonderborg.dk senest den 1. februar . Du/I skal oplyse:

  • navn(e) på mesteren/mestrene
  • navn på mesterskabet/mesterskaberne
  • navn på disciplinen, mesterskabet/mesterskaberne er vundet i.