logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Forebyggende og sundhedsfremmende indsatser til børn i dagpleje, vuggestue og børnehave

Vi arbejder med fokus-områder. Læs om sprog- og læseudvikling, sprogvurdering samt forældrecoaching
Opdateret 04.03.2019

Sprog- og læseudvikling

Sønderborg har vi fokus på børns sproglige udvikling - der arbejdes målrettet på at gøre børnene til gode læsere - med det mål, at give vore unge de bedste forudsætning for at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Derfor er der i såvel dagpleje, dagtilbud som skole besluttet en særlig indsats som kombineres med landsdækkende tiltag.

Læs mere om initiativerne nedenfor.

ok

Sprogpjecen - inspiration til dig og dit barn om sprog

I har som forældrene den allerstørste rolle i forhold til at udvikle barnets sprog - men kommunen vil gerne støtte op om jeres arbejde. Derfor har vi udarbejdet et inspirationsmateriale, som vi kalder Sprogpjecen for aldersgrupperne 0-3 år og 3-6 år. Find Sprogpjecerne her (åbner i nyt vindue)  . Sprogpjecerne kan du finde på ialt 9 sprog foruden dansk.

Handleplan for sprog og læsning 0-18 år

 

Handleplan for sprog og læsning 0-18 år er godkendt i Børne- og Uddannelsesudvalget i september 2018.

I udarbejdelsen af Handleplan for sprog og læsning 0-18 år har der været fokus på sammenhæng i indsatsen for at fremme børn og unges sprog- og læsefærdigheder gennem en målrettet og sammenhængende indsats i sundhedsplejen, dagtilbud, skole/SFO og ungdomsuddannelse.

En tidlig og sammenhængende indsats i forhold til sprog og læsning er vigtig, for at give alle børn og unge de bedste vilkår for deres sproglige og skriftsproglige udvikling fra de er 0 til 18 år.

Handleplan for sprog og læsning 0-18 år består af en hjemmeside, der skal fungere som et praktisk redskab for fagpersonalet i kommunens dagtilbud og skoler. Hjemmesiden er derudover et inspirationstilbud til forældre, der gerne vil støtte deres børn i en sund sproglig udvikling samt læseudvikling.

Dokumentet er delt op i 3 hovedoverskrifter:                                     

• Dagtilbud

• Skole

• Sprog- og læsevanskeligheder

Handleplan for sprog og læsning 0-18 år henvender sig både til fagfolk og forældre.

Den er opbygget til at kunne gå ind og søge specifikt på et område, hvorefter man kan klikke sig dybere ind i indholdet.

Der er efter hvert afsnit links til inspiration for både fagpersonale og forældre.

Du finder Handleplan for sprog og læsning 0-18 år her.

Trivselsvurdering

I Sønderborg Kommune følger og understøtter vi alle børns trivsel og udvikling for at skabe helhed og sammenhæng. Vi har en fælles handlestrategi - Børneparaplyen.

Som en del af indsatsen trivselsvurderes alle børn i alderen 0-6 år. Vi har fokus på sundhed, læring og trivsel og arbejder målrettet, systematisk og tværfagligt med at styrke barnets trivsel ved at sætte ind på et tidligt tidspunkt, når et barn er udfordret.

dit_barns_trivselsvurderes.pdf (åbner nyt vindue)

 

Som led i trivselsvurderingerne arbejder det pædagogiske personale tværfagligt med faglig sparring i forhold til den pædagogiske opgave i dagtilbuddet, i overgangen fra sundhedspleje til dagplejen/vuggestue og fra dagtilbuddet til indskolingen.

Vi arbejder med at styrke indsatsen ud fra betragtningen om, at hvis et barn er i vanskeligheder, så er det de voksne, der har ansvaret.

 

Til dokumentation af de pædagogiske tiltag og indsatser i anvendes IT platformen Hjernen og Hjertet. Hjernen og Hjertet er en digital platform, der samler pædagogiske redskaber og dokumentation og de redskaber, som inviterer til et forældresamarbejde omkring barnets og børnegruppens trivsel, udvikling og læring.

 

  • Sprogvurdering
  • Trivselsvurdering
  • Dialogvurdering

 

Yderligere viden om Hjernen og Hjertet og trivselsvurdering får du ved at klikke på linket til folderen eller ved at spørge den daglige pædagogiske leder i dit barns institution.

(Link til folder opdateres snarest)

 

Sundhedsplejen dokumenterer trivselsvurderingen i Novax i forbindelse med 1. mdr. besøg og 8 mdr. besøg.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.