logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Spildevand og regnvand

Kun autoriserede må udføre arbejde med spildevand

Hvad er spildevand?

Spildevand er det vand som husholdninger, industri og landbrug leder ud i en kloak eller naturen. Kun autoriserede må udføre arbejde med afløb.

Kloak rørledning

Spildevandsplan

Læs den aktuelle Spildevandsplan eller se status for din ejendom.

Fælles eller separat kloakering

Fra fælles til separat kloakering

Boligejere med kun én stikledning til kloaksystemet skal på sigt adskille spilde- og overfladevand. Økonomisk hjælp til betaling af kloakarbejde.

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land

Spildevandet fra ejendomme i det åbne land skal renses grundigt. Her finder du information om hvorfor, hvor og hvordan.

Lån og minimumsfrist

Økonomisk støtte til spildevand og kloakering

Søg økonomisk støtte til at forbedre spildevandsrensningen eller klaokering på din ejendom.

Faskine

Regnvand på egen grund

Ved at lade tagvand sive ned i jorden mindsker du belastningen på kloakker og vandløb. Læs om faskiner, udledningstilladelser ved nybyg og opsamling af regnvand til WC-skyl og tøjvask.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.