logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Natur og landskab

Træer på villavej

Fældning og beskæring af træer

Læs mere om retningslinjerne for fældning og beskæring af træer i Sønderborg Kommune.

Kæmpe bjørneklo

Uønskede plantearter i Danmark

Rynket Rose, Japansk Pileurt og Kæmpe-Bjørneklo er uønskede plantearter. Hvorfor de er uønskede, kan du læse mere om her.

To skalleslugere

Beskyttet natur

Det er vigtigt, at vi passer godt på naturen. Læs om beskyttede dyrearter i Sønderborg Kommune, vores truede fugleart Stor Skallesluger, naturbeskyttelsesloven med videre.

Naturbillede fra Vemmingbund

Bygge- og beskyttelseslinjer

Her kan du læse hvordan vi sikrer at der ikke bliver bygget omkring kyster, søer, åer, fortidsminder, skove og kirker.

Kyst ved Sønderskov, Gendarmstien

Kystbeskyttelse

Skal du etablere, genoprette, renovere eller vedligeholde kystbeskyttelse? Så læs, hvordan du skal ansøge om tilladelse.

Park i Sønderborg Kommune

Parker, grønne områder og græsklipning

Vi forvalter parker, grønne anlæg, legepladser og naturstier. Derudover vedligeholder vi en række græsarealer. Læs mere om klimaeffekten, vedligeholdelse og mål for områderne samt græsklipning.

Skovvej

Skovrejsning

Her kan du anmelde og søge om tilskud til privat skovrejsning.

Mark og himmel

Natur- og landskabsprojekter

Her kan du læse mere om de natur- og landskabsprojekter, som Sønderborg Kommune deltager i.

Kæde med adgang forbudt

Alle har ret til at færdes i naturen

Som udgangspunkt har alle ret til at færdes i naturen og landskabet, uanset hvem der ejer arealet. Denne ret er sikret i Naturbeskyttelsesloven.

Dybbøl fra Gratelund

Landskabskarakteranalyse

Landskabet har stor værdi for kommunen og skal bruges nuanceret, målrettet og smart.

Ederfuglen

LIFE-projekt - ederfuglen

Sønderborg Kommune deltager i projektet Better BirdLIFE, som har til formål at forbedre levevilkårene for kystfugle i den vestlige del af Østersøen. I vores område fokuserer vi på ederfuglen.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.