logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Hjælp i hverdagen

To ældre mennesker der spiser sammen

Aflastningsophold og afløsning i eget hjem

Har du brug for et midlertidigt aflastnings- eller korttidsophold udenfor hjemmet, har du mulighed for at søge om det. Du kan også søge om afløsning i hjemmet.

borgerstyret personlig assistance

Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning)

Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, giver dig mulighed for selv at ansætte personer til at give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

Stemningsbillede

Visitation

Her kan du læse om, hvordan du søger om fx. personlig og praktisk hjælp, daghjem, korttidsplads, aflastning, nødkald, madservice, ældrebolig og plejebolig.

hjemmesygeplejeserke og patient

Hjemmesygepleje

Hjemmesygepleje kan ydes døgnet rundt til dig, hvis du er ramt af sygdom eller svækket. Sygeplejen udføres i en borgerklinik eller i dit eget hjem.

Hjemmepleje

Hjemmehjælp

Hvis du har svært ved at klare hverdagen i dit eget hjem, kan du søge om at få personlig og/eller praktisk hjælp fra Sønderborg Kommune.

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne

Har du en varigt nedsat funktionsevne og er mellem 18 og 65 år, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag som følge af dit handicap.Demens - hjælp og muligheder

Kompetencecenter for Demens varetager udvikling af demensområdet, undervisning og rådgivning til borgere eller pårørende til en borger med demens.

Logo for velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi kan understøtte borgernes ønske om at klare sig længst muligt i eget hjem.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.