logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

 

Dagpleje, vuggestue og børnehaver

Billede af sovende baby

Pladsanvisning - book en plads til dit barn i institution

Book en plads, meld dit barn ud eller søg om friplads i dagpleje, vuggestue eller børnehave.

foto af pige med ipad

NemBarn Forældrenet - for forældre i dagtilbud

NemBarn er en digital løsning til kommunikation mellem forældre og institution.Hvor ligger institutionen?

Her kan du se, hvor de forskellige institutionsafdelinger liggerBørn med særlige behov

Har dit barn særlige behov?Obligatorisk læringstilbud

Dagtilbudslovens § 44a, m.fl.Tosprogede børn udenfor dagtilbud - sprogvurdering og sprogstimulering

Børn, som ikke går i børnehave, skal sprogvurderes fra det fyldte 3 år. Denne sprogvurdering foretages af koordinator for flerkulturelt arbejde i dagtilbud i samarbejde med forældrene i henhold til §11, stk. 2.

Foto af barn med spørgsmålstegn

Forebyggende og sundhedsfremmende indsatser til børn

Vi arbejder med fokusområder. Læs om sprog- og læseudvikling, sprogvurdering samt forældrecoaching.

Dagtilbudsområder

Dagtilbudsområder

I Sønderborg Kommune er dagtilbuddene organiseret i dagtilbudsområder som indeholder dagpleje-, vuggestue- og børnehavepladser

Foto af børn der leger i sandet

Ferie- og sammenpasning dagtilbud og SFO 2021

Her finder du en liste over ferie- og sammenpasningsdage i 2021.

Foto af barn med rullebord

Frokost- og madordninger

Forældrene vælger en gang årligt i fællesskab, om de ønsker at tilkøbe et frokostmåltid.

Foto af børn i klatrestativ

Privat pasningsordning og privat institution

Privat institution eller tilskud til privat pasningsordning.Deltidsplads i forbindelse med barsels- eller forældreorlov

Deltidsplads ved barsel eller forældreorlovKombinationstilbud - fleksibel pasning

Tilskud til fleksibel pasningsordning