logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Botilbud Langesøgården

Botilbud Langesøgården er beliggende i Langesø på Nordals tæt ved Nordborg by med indkøbsmuligheder, foreningsliv, biograf, restauranter og sportsfaciliteter.
Opdateret 17.12.2019

Målgruppe

Langesøgården er et botilbud oprettet med 8 boliger efter Servicelovens § 107 og 4 lejligheder efter Almenboliglovens § 105.

Tilbuddet er til borgere med en udviklingshæmning eller sent udviklede borgere med psykiatriske overbygninger, opmærksomhedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og/eller sociale belastninger.

Foto af: Langesøgården

Pårørende

Netværk er vigtigt for ethvert menneske. Bor du i et botilbud, er det særlig vigtigt at få støtte og vejledning i at fastholde, det netværk du har. Vi værner om det gode samarbejde med de pårørende, så netværket bibeholdes og i bedste fald styrkes. 

Vi ønsker at møde de pårørende med nøjagtig samme respekt som vi møder borgeren. Kun gennem åbenhed, tillid og interesse kan vi skabe et samarbejde. De pårørende kan bidrage med viden og ressourcer som er guld værd for os.

Personalet

Personalegruppen består af flest pædagoger, omsorgs- og pædagogmedhjælpere og en afdelingsleder. Vi bruger faste vikarer. Det faste personale tilrettelægger, hvordan dagen forløber. Der er personale til stede hele døgnet.

Tilsyn

Her kan du læse tilsynene for Botilbud Langesøgården.