logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Botilbud Damgade 3

Velkommen til botilbud Damgade. Damgade er et botilbud til voksne autister. Du kan her læse om, hvem vi er og hvordan vi har indrettet os.
Opdateret 17.12.2019

Botilbud Damgade er oprettet efter Almenboliglovens § 105, stk. 2 til borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 

Botilbuddet indeholder 5 lejligheder + 1 fælleslejlighed med udgang til en stor terrasse. Damgade er beliggende i centrum af Sønderborg By.

Botilbud Damgade

Personale

Personalegruppen består af 4 pædagoger og en afdelingsleder. Vi bruger faste vikarer. Det faste personale tilrettelægger, hvordan dagen forløber. Der er personale i hverdagen fra kl. 07-21.30 og i weekenden fra kl. 08-21.30.

Servicepakken

Husleje: Boligforeningen B42 ejer ejendommen og opkræver husleje.
Kost: 1.800 kr. pr. måned til fælles kost.

Årligt vurderes det om prisen skal reguleres i forhold til prisfremskrivningen. I beløbet indgår udgifter til rengøring af fælles lejlighed, vaskepulver, vinduespudsning og indkøb af  f.eks. service til fælleslejligheden.

Pårørende

Netværk er vigtigt for ethvert menneske. Bor du i et botilbud er det særlig vigtigt at få støtte og vejledning i at fastholde, det netværk du har. Vi værner om det gode samarbejde med de pårørende på den måde at netværket bibeholdes og i bedste fald styrkes. Vi ønsker at møde de pårørende med nøjagtig samme respekt, som vi møder borgeren. Kun gennem åbenhed, tillid og interesse kan vi skabe et samarbejde til gavn for borgerne på Damgade.

Aktiviteter for beboerne

Udgangspunktet for aktiviteter på Damgade, drøfter vi til beboermøde, som vi holder en gang pr. måned. Her er det muligt for beboere at fremlægge forslag omkring aktiviteter, hvorefter personalet arbejder videre med tilrettelæggelse af en given aktivitet. Aktiviteter kan være: ture ud af huset, gåture, skovture, restaurantbesøg, biograf mm.

Tilsyn

Her kan du læse tilsynene for Botilbud Damgade 3.