logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Boligændringer

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du søge om hjælp til indretningen af din bolig, så din bolig tilpasses dig og dine behov.
Opdateret 26.04.2018

Selvbetjening

Hvem kan søge om hjælpemidler?

Her finder du ansøgningsskemaer til hjælpemidler og tilskud til boligændringer, hjælp til svagsynsoptik og medicinske filterglas,... Læs mere

Hvis du har et varigt fysisk eller psykisk handicap, kan du søge om hjælp til indretningen af din bolig, så denne tilpasses dig og dine behov. Det kan fx dreje sig om fjernelse af dørtrin eller ændring af dørbredde for at kunne komme igennem med kørestol.

Mand i kørestol i køkken

Hvis du har fået en bevilling på boligændring, kan du, hvis du ønsker det, benytte en anden håndværker end den, kommunen har valgt.

Efter bevillingen er givet kan du vælge selv at lade boligændringen udføre og få udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have fået udført boligændringen for hos den håndværker, som kommunen har valgt.

På samme måde kan du vælge andre materialer end dem, kommunen har anvist.

Et krav er, at den håndværker, du vælger, er faglært og momsregistreret.

I visse tilfælde skal hjælpen tilbagebetales, og det kan blive aktuelt at sikre det tilbagebetalingspligtige beløb ved pant i boligen.

Du kan også få råd og vejledning, hvis du selv ønsker at indrette din bolig, så den passer mest hensigtsmæssigt til dine behov.

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.