logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Boenhed Bosager

Bosager er et botilbud hvor personalet kan tilbyde omfattende hjælp til borgere med særlige behov.
Opdateret 17.12.2019

Bosager er et botilbud til borgere, der har behov for et botilbud på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Borgerne har behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller behov for omsorg, pleje og behandling.

Bosager er opdelt i 4 huse.

I hvert hus bor der 10 - 12 beboere. Alle husene er delt i to levegrupper. I levegrupperne er der fælles køkken og stue.
Bosager er et døgntilbud, hvor der primært er ansat pædagoger. Derudover er der ansat SOSU-assistenter, husassistenter, køkkenleder, køkkenassistenter, administrativ medarbejder, ejendomsfunktionærer, ergoterapeut samt vikarer.
Det er det faste personale, der tilrettelægger, hvordan dagen forløber, så der er tid til både udvikling og borgernes behov for forudsigelighed og genkendelighed.

Foto af: Bosager

Tilsyn

Klik her for at komme videre til tilsynsrapporterne fra Socialtilsyn Syd.