logo inkluderet med hjem link

Borger

Erhverv

Politik og Indflydelse

Søg

Befordring

Her kan du finde oplysning om befordring i forbindelse med din STU
Opdateret 20.12.2018

I lovgivning vedrørende STU (Lov nr. 783 af 15. juni 2015) fremgår bl.a., at 

…”Kommunalbestyrelsen sørger for eller afholder udgifterne til fornøden befordring mellem hjem og uddannelsessted….

… Til unge uden særligt befordringsbehov, der har en afstand mellem hjem og undervisningssted og tilbage igen på 22 km og derover, ydes der befordringsgodtgørelse….”

For unge med et særligt befordringsbehov træffes der individuel afgørelse om art og omfang af transporten efter aftale med STU-koordinatoren.

befordring.jpg

Befordringsudgifterne dækkes af kommunen, for den billigst mulige løsning, i disse særlige tilfælde, jf. kapitel 4 i bekendtgørelse om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i lov nr. 783 af 15. juni 2015.

Sønderborg Kommune har meddelt eksterne STU udbydere, at de sørger for refusion af evt. befordringsudgifter og fremsender regning til kommunen herpå.

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

 

Har du brug for hjælp til selvbetjening?

Ring til Hotline Syddanmark på

Tlf: 70 20 40 21

Mandag til torsdag kl. 09.00 - 18.00.